Đỉnh Núi Tuyết – Tập 1: Vị vua tài giỏi

dinh-nui-tuyet-tap-1-vi-vua-tai-gioi

The white peak – Vol 1: The talented king

Tập truyện kể về công cuộc xây dựng và quản lý đất nước của vua Tịnh Phạn (Cha của Thái tử Tất Đạt Đa – Phụ thân của Đức Phật Thích ca Mâu Ni).

Như ta đã biết, Đức Phật là một bậc Thánh siêu việt đã xuất hiện giữa cõi đời này để độ chúng sinh. Trong đời cuối cùng trước khi tu chứng thành Phật, vua Tịnh Phạn đã may mắn là cha của Người. Điều này chứng tỏ ông phải là người có phước đức rất lớn ( sau này ông cũng chứng Thánh quả). Tập truyện này sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về con người ông, cũng như tài trí trong cách trị vì của ông đối với đất nước Sakya phồn thịnh.

Mua truyện:

Đỉnh Núi Tuyết 1 – Vị Vua Tài Giỏi

Đỉnh Núi Tuyết - Tập 2: Đản sinh
0 Shares