Dịch ngôn ngữ

dich-ngon-ngu

Dịch không phải là bám sát câu chữ của câu gốc để đổi qua câu mới của ngôn ngữ thứ hai. Dịch là hiểu ý câu gốc, rồi viết lại câu mới qua ngôn ngữ thứ hai đúng ý đó, nhưng theo văn phong của ngôn ngữ thứ hai đó.

Ví dụ, Sao lúc này tui ít thấy bạn vô thư viện quá vậy?

Hiểu ý rồi ta viết câu mới: It’s not often to see you at the library recently.

Ý thì đúng nhưng không đổi qua theo từng chữ.

“Cái gì nhiều quá đều không tốt.”

Câu này cực kỳ mơ hồ, chẳng biết muốn ám chỉ cái gì nên rất khó hiểu để dịch. Ăn nhiều, du lịch nhiều, thương ghét nhiều, hay nói nhiều…? Do ta không hiểu đúng ý gốc của người nói nên rất khó dịch.

Dịch đại thì ai hiểu sao hiểu Too much, too bad, cũng không hay lắm.

Dù sao dịch Việt- Anh cũng là bài toán thú vị.

 

Nguồn BKY

It's not my duty
Trách nhiệm
0 Shares