Để từ đó…

De-tu-do

Con cúi lạy Mười Phương Pháp Giới
Tạ ơn Người đến với trần gian
Chúng sinh đau khổ lầm than
Vô minh chấp ngã vô vàn tối tăm

Người đã đến ươm mầm giác ngộ
Gieo tình thương tế độ muôn nơi
Từ bi trí giác tuyệt vời
Dung nghi đức hạnh đất trời ngưỡng trông

Con cúi lạy tấm lòng vô lượng
Đức Như Lai cao thượng bao la
Giữa bùn nở một đóa hoa
Tỏa hương tinh khiết bay xa địa cầu

Để từ đó nỗi sầu tan biến
Trong lòng con xuất hiện ánh dương
Của dòng giáo pháp siêu phương
Đưa con ra khỏi nẻo đường trầm luân

Để từ đó hiểu thân tạm bợ
Đời vô thường duyên nợ đeo mang
Kiếp người tội phúc buộc ràng
Từng nhân từng quả rõ ràng không sai

Để con hiểu đêm dài sinh tử
Trong tham lam người cứ đắm chìm
Trong sân si cứ tạo thêm
Biết bao nghiệp chướng chẳng tìm lối ra

Để con hiểu đạo là vô ngã
Chẳng có Ta, tất cả là không
Chỉ còn pháp giới mênh mông
Một tình thương lớn vô cùng bao la

Để con hiểu đạo là khiêm hạ
Xem mình như cỏ lá mà thôi
Chắp tay cung kính nơi nơi
Mong ai cũng được sáng ngời vẻ vang.

(trích Sám Phật Đản 2015)

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

Ngày đẹp nhất trần gian
Sám Phật Đản
0 Shares