Đạo đức tái chế

dao-duc-tai-che

Nếu ta mua sắm sử dụng đồ mới toanh được chế tạo bằng các nguyên vật liệu lấy từ khoáng mỏ lần đầu, thì ta vô tình phá hoại môi trường sinh thái. Ta đã thúc đẩy chặt cây đào đất khắp hành tinh.

Nếu ta quyết lòng chỉ mua sắm sử dụng hàng tái chế, thì ta thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế phát triển. Những thứ gọi là Rác sẽ được thu hồi lại, soi tìm tỉ mỉ để lấy ra vô số nguyên vật liệu giá trị còn ở trong đó.

Các núi rác sẽ giảm bớt, các khu vực không bị đào xới, môi trường sinh thái sẽ tốt đẹp dần trở lại.

I BUY RECYCLED THINGS ONLY – tôi chỉ mua đồ tái chế

Slogan này sẽ là lương tâm của nhân loại nay mai.

 

Nguồn BKY

Why we must plant more trees
English for Buddhism
0 Shares