Đạo đức – Số 144: Education first

dao-duc-so-144-education-first

Thủ tướng tằng hắng rồi phát biểu:

– Tôi muốn hỏi các vị về ý tưởng xây dựng đất nước ta giàu mạnh không thua kém bất cứ quốc gia nào trên hành tinh này. Mỗi vị nói vắn tắt không quá 5 phút. Nếu ý tưởng đó hay, tôi sẽ triệu tập một hội nghị tiếp theo để mổ xẻ phân tích chi tiết cho thực hiện. Nào, mời bộ trưởng thương mại nói trước.

Từng vị lên nói về ý tưởng xây dựng đất nước vắn tắt, và ai cũng nói theo góc nhìn của mình. Bộ ngoại giao thì cho rằng thiết lập quan hệ quốc tế để mở đường giao lưu mọi lĩnh vực với quốc tế. Bộ công thương thì cho rằng một hệ thống phân phối hàng hóa hiệu quả sẽ thúc đẩy dây chuyền mọi hoạt động khác đi theo.

Bộ quốc phòng thì cho rằng làm kinh tế phải có cái quả cảm, hy sinh, thông minh như một người chiến sĩ. Bộ giao thông thì cho rằng nếu không có sự lưu thông của con người và hàng hóa thì xã hội sẽ chết đứng, nên lưu thông hiệu quả là chìa khóa vàng.

Bộ công an thì cho rằng con người sẽ đem hết sức mình ra đổ vào đầu tư khi xã hội yên ổn. Chỉ cần xã hội yên ổn thì tự nhiên mọi thứ đều phát triển. Bộ nông nghiệp thì cho rằng việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên sẽ dẫn đến bế tắc. Tất cả phải được nuôi trồng thông minh để tái sinh có kiểm soát.

Bộ trưởng giáo dục cứ khất lần cho đến cuối giờ mới chịu nói:

– Kính thưa quý vị, từ sáng đến giờ tôi đã lắng nghe rất kỹ, và nhận thấy rằng ai nói cũng đúng cả. Tất cả các điều quý vị nói đều phải được thực hiện thì đất nước sẽ phát triển.

Tuy nhiên, ai sẽ thực hiện các điều đó, ai sẽ đủ khả năng thực hiện những điều đó, ai sẽ đủ lòng yêu nước, đủ đạo đức, đủ kiến thức, đủ thông minh, đủ quyết tâm đoàn kết tất cả lại để cùng thực hiện những điều đó?

Ở ngoài kia còn biết bao kẻ chỉ chực chờ phá hoại. Chúng dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ dân tộc này. Chúng dùng mọi phương tiện để làm mất lòng yêu nước nơi lớp trẻ, làm mất nhuệ khí lý tưởng nơi thanh niên. Chúng lôi kéo những người giỏi đi khỏi đất nước.

Chúng dùng tiền bạc, hưởng thụ, danh vị, tình cảm và cả tín ngưỡng để xoay tâm hồn của nhiều người đi qua hướng khác. Mà khi con người không còn tâm hồn để yêu nước cực độ thì có ai chịu cực khổ để xây dựng đất nước đâu. Làm gì cũng đòi lương cao, vừa gieo nhân đã đòi hưởng quả, thì những người đó làm gì có những phát minh sáng kiến độc đáo để đưa đất nước đi lên.

Tôi nhấn mạnh yếu tố con người trước. Tất cả các bộ ngành nào cũng cần những con người xuất sắc, có đạo đức xuất sắc, có kiến thức xuất sắc, có sức sáng tạo xuất sắc, có lòng yêu nước xuất sắc, thì những ý tưởng của quý vị mới thành công.

Để có những con người xuất sắc đó thì phải có sự giáo dục hiệu quả vượt bậc, lỗi lạc, phi thường. Muốn có một nền giáo dục hiệu quả phi thường thì trước tiên phải có người lãnh đạo thiên tài ngồi vào vị trí bộ trưởng giáo dục này. Người lãnh đạo thiên tài của ngành giáo dục phải đủ sức nhìn đến tận buổi học của lớp mầm non vỡ lòng, nhìn thấy từng buổi học ở các trường tiểu học ở nông thôn, nhìn thấy từng buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ở mọi ngành. Người lãnh đạo thiên tài của ngành giáo dục phải đủ sức tạo ra các thầy cô giáo xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Có các thầy cô giáo xuất sắc rồi thì sẽ có sinh viên học sinh xuất sắc.

Bao nhiêu năm qua tôi giữ chức bộ trưởng giáo dục nhưng tôi tự biết mình không phải là kẻ thiên tài mà đất nước cần. Tôi vừa cố gắng làm việc vừa lùng sục đi tìm một thiên tài của ngành giáo dục để giới thiệu đề bạt vượt cấp…

Bộ trưởng giáo dục nói quá 5 phút, nói luôn 30 phút mà không ai nhớ thời gian nữa. Mọi người bị bài phát biểu rực lửa của ông đốt cháy.

Đến khi ông cảm ơn kính chào thì mọi người mới giật mình. Ai cũng reo lên, đúng vậy, EDUCATION FIRST.

—————————————————

Giáo dục có nhiệm vụ tạo ra con người có năng lực và có đạo đức để cung cấp cho quốc gia. Nếu con người có năng lực thấp và đạo đức thấp thì quốc gia sẽ có mức phát triển thấp. Nếu con người có năng lực cao và đạo đức cao, quốc gia sẽ có mức phát triển cao.

Nếu con người có năng lực rất cao và đạo đức rất cao, quốc gia sẽ có mức phát triển rất cao.

Tham vọng phát triển quốc gia lệ thuộc vào khả năng của ngành giáo dục tạo ra được con người giỏi đến mức độ nào. Khả năng của ngành giáo dục lại lệ thuộc vào người lãnh đạo thiên tài mà tất cả chúng ta đều trông mong tìm kiếm mãi.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Ai cũng hiểu chỉ mình ta không hiểu - Everyone knows but I
Đạo đức - Số 145: Điều cần thiết hơn

Other posts of the serie

0 Shares