Đạo đức – Số 126: Giành lấy hay giúp đỡ

dao-duc-so-126-gianh-lay-hay-giup-do

Tướng quân cùng với tùy tùng lên đến thảo am của đạo sĩ. Ông cởi gươm tháo giày đưa cho lính hầu thân tín, đón lấy mâm lễ vật, hít một hơi nhìn trời đất bao la, rồi xin vào cầu kiến. Tiểu đồng vào trình rồi bước ra mời tướng quân vào.

Tướng quân dâng lễ vật, quỳ lạy đạo sĩ già, rồi chắp tay thưa:

– Thưa thầy, cả đời con làm tướng quân cai trị vùng biên ải này đều nhờ những lời dạy tinh tế sâu sắc của thầy mà nên việc. Biên cương được giữ vững, công lao với triều đình được tăng huy. Sang năm con có thể được triệu về kinh để thăng chức mới và ở lại kinh đô luôn, nhưng con muốn lập công to trước khi về kinh thành.

Thưa thầy, nước lân bang nhiều lần sách nhiễu biên giới, nhưng con trấn áp đập tan. Họ sợ tài nghệ của con nên bấy lâu nay không dám manh động gì thêm. Nếu con quy triều thì họ có thể cất binh đánh lại. Con muốn xin ý kiến thầy là con cất quân đánh trước, chiếm kinh đô, dẹp bỏ triều đại đó, sáp nhập vương quốc đó thành một tỉnh của nước mình. Như vậy sẽ yên được bờ cõi lâu dài, mà con sẽ có được đại công.

Vị đạo sĩ lắc đầu nói:

– Con muốn yên mà lại gây cảnh máu đổ đầu rơi thì sau này lại loạn. Với sức mạnh hiện nay con đủ sức đánh chiếm họ đó, nhưng 10 năm sau sẽ có nước giáp phía bên kia đánh qua. Chi bằng con để nguyên cho họ làm rào cản bảo vệ giùm cho mình. Bên kia có đánh thì đánh họ trước, mình có thời gian để chuẩn bị đối phó. Sách lược hay nhất là con hãy giúp đỡ cho nước lân bang mọi điều phong hóa, kinh tế, đạo đức, kết chặt tình thân. Ta cứ thật lòng giúp đỡ họ, nhất là giúp đỡ dân xứ họ tin tội phước nhân quả, tránh ác làm lành. Dần dần xứ họ vững mạnh lên làm phên giậu cho mình, có lợi hơn là đánh chiếm. Nếu con làm được như thầy bảo thì phúc dòng họ con sẽ rực rỡ lâu dài lắm.

Vị tướng quân ngẫm nghĩ rồi lạy đạo sĩ nói:

– Con đội ơn thầy, sách lược này thật là thần diệu.

Vị tướng quân lui ra cùng tùy tùng xuống núi.

Đạo sĩ đi ra sân ngồi lên tảng đá. Tiểu đồng chắp tay hỏi:

– Thưa thầy, con nhớ hôm qua cũng có mấy người lên hỏi về việc chiếm lấy của người khác với lý do rất cao đẹp. Thầy đều khuyên họ nên giúp đỡ hơn là chiếm lấy, như vậy họ sẽ có lợi hơn.

Đạo sĩ nói:

– Thầy nói thật con à. Chiếm lấy của người ta làm gì cho thất đức. Ông tổng đòi giành vợ của người khác với lý do làm vợ bé ông sẽ hạnh phúc hơn. Thầy khuyên nên giúp đỡ họ hạnh phúc đi, đừng lấy về cho mình mà sẽ gặp kiếp nạn, sau này đẻ ra nghịch tử phá tán hết gia tài. Ông địa chủ khác đòi chiếm luôn miếng ruộng của làng bên cạnh với lý do họ trồng lúa kém năng suất. Thầy khuyên nên giúp cho họ trồng có năng suất hơn là chiếm lấy ruộng của họ rồi đời cháu nội của ông sẽ té chết trên miếng ruộng đó.

Con người vì tham lam mà gây ác nghiệp, đâu biết được lợi hôm nay mà hại mai sau.

——————————————

Mong rằng những điều đạo sĩ nói sẽ giúp chúng ta tỉnh ngộ nhiều điều tốt đẹp hơn.

 

Nguồn Facebook Nền tảng đạo đức

Đạo đức - Số 125: Li dị
Terrible accident

Other posts of the serie

0 Shares