Bài tập cuối tuần

TO BE có thể biến thành các hình thức sau đây:
BE, IS, ARE, AM, WAS, WERE, BEEN, BEING.Đọc tiếp “Bài tập cuối tuần”

Tháng Mười 18, 2019
Ngoại ngữ

Muỗng thân thiện môi trường này không cần trau chuốt mất thời gian. Chỉ cần mỏng và cứng, có chút… Đọc tiếp “”

Tháng Mười 14, 2019
Môi trường

Don’t be afraid of English!

Tiếng Anh phải học thuộc lòng
Đặt câu cho giỏi, thì không sợ gì
Sợ gì là sợ… Đọc tiếp “Don’t be afraid of English!”

Tháng Mười 12, 2019
Ngoại ngữ

Từ nay huynh đệ mến thương
Nhắn tin qua lại thông thường tiếng Anh
Giúp nhau cố gắng… Đọc tiếp “”

Tháng Mười 10, 2019
Ngoại ngữ

Có lẽ các đạo tràng về chùa học cách làm giấy từ cây chuối để về huynh đệ tự làm… Đọc tiếp “”

Tháng Mười 5, 2019
Môi trường

Papers made of banana trees

Người Việt Nam ta cũng vừa làm được giấy từ thân cây chuối đây. Có thể dùng đựng cơm thay… Đọc tiếp “Papers made of banana trees”

Tháng Mười 4, 2019
Kinh Doanh

Without reminding for a while, my friends forget writing English on their status again. Please English everything you touch, writing,… Đọc tiếp “”

Tháng Mười 2, 2019
Học tiếng Anh

Ngọn nến

Hôm nay trời mưa bão, quý thầy cô trên chùa Phật Quang chiều nay không ra ngoài lao tác, về… Đọc tiếp “Ngọn nến”

Tháng Chín 27, 2019

Đặt nhiều câu tiếng Anh mỗi ngày có hiểu rõ ngữ pháp từ vựng và phát âm, rồi bắt đầu… Đọc tiếp “”

Tháng Chín 24, 2019
Học tiếng Anh

– CHÁNH KIẾN PROPER COMPREHENSION OF DHAMMA – CHÁNH TƯ DUY MORAL THINKING FOR EVERYTHING – CHÁNH NGỮ
MORAL… Đọc tiếp “”

Tháng Chín 11, 2019
Học tiếng Anh, Phật Giáo