Chuyên mục: SÁNG TÁC

Quan từ dân mà có

Phải đâu rớt xuống từ trời Cũng từ bố mẹ một đời dưỡng nuôi Lớn lên đỗ đạt mừng vui Rồi làm quan chức lui cui tháng ngày Nếu làm quan tốt thì hay Nếu làm quan xấu chịu đầy tiếng chê Dân mắng...
Read More

Nhân lành quả ngọt

(Bức thư bày tỏ lòng biết ơn Sư Phụ của một gia đình Phật tử ở Canada.) Kính bạch Sư Phụ, Không biết email này có đến được Sư Phụ không, nhưng con chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Sư Phụ. Con...
Read More

Tu sĩ

Xin đừng nghĩ bởi vì anh cạo tóc  Mặc ca sa, và biết đọc vài kinh,  Hoặc đã từng thọ giới rất lung linh,  Mà tự dối xưng mình là tu sĩ.  Người tu sĩ mang cả điều cao quý Trong tâm hồn đầy...
Read More

Biết chăng

Biết chăng mỗi miếng thịt ngon Giấu sâu trong đó trận đòn giết đâm Tiếng kêu máu chảy thương tâm Vậy mà ai nỡ cúi gầm mặt ăn Giả vờ không biết không cần Nỗi đau khủng khiếp của thân phận nào. Than ôi,...
Read More