Chuyên mục: LỜI SƯ PHỤ

Trùm khắp

Khi giáo lý đạo Phật lan truyền rộng thì ý niệm về một thể tánh phủ trùm khắp nơi được xem là sự cải cách chấn động. Con người vốn hẹp hòi, ích kỷ, nay vỡ ra về một chân lý bao la thì...
Read More

Những hạng tu sĩ

Ta tạm phân ra những hạng tu sĩ từ thấp đến cao như sau: – Không có chí hướng lý tưởng tu hành, mượn hình thức tu sĩ để sống, nên tâm đầy bất thiện, thích chen giành chức vụ Giáo hội, dễ bị...
Read More

Người Việt Nam hiếu khách

Khi người nước ngoài đến Việt Nam du lịch thì họ có mang theo một số tiền để chi tiêu theo khả năng của họ. Họ sẽ trả tiền cho các dịch vụ như phòng nghỉ, ăn uống, phương tiện di chuyển, mua sắm...
Read More

Đứng vào vị trí tôi

Người đàn ông năn nỉ: – Xin chú hãy đứng vào vị trí của tôi, lái xe lương ba cọc bốn đồng, vợ thì bệnh, hai đứa con đi học đóng tiền mỗi tháng. Bây giờ chú phạt tôi 2 triệu đồng vì quá...
Read More