Chuyên mục: LỜI SƯ PHỤ

Plastic trash, a kind of lethal weapon

Càng lúc người ta càng phát hiện ra rất nhiều sinh vật biển chết vì nuốt rác nhựa trôi nổi trong đại dương. Nhiều loài sinh vật biển quý hiếm được đưa vào sách đỏ cũng bị giết bởi rác thải nhựa này. Cá...
Read More

English

Tài Huỳnh kể có một huynh đệ chỉ học lớp 3, bây giờ làm tài xế, nhưng tham gia nhóm đặt 50 câu đơn giản beginning mỗi ngày, và rất chịu khó. Không ngày nào huynh đệ này ngưng làm bài đặt câu do...
Read More

The role of human beings

In the beginning, simple plants appeared on the Earth. When they decayed, their wastes created nutrient elements for the appearance of more complex plants. Many species of semi-animal fungi also came to exist. Then species of animals from simple to complex structures eventually appeared....
Read More

Vai trò của loài người

Ban đầu thực vật sơ đẳng xuất hiện trên Địa cầu. Khi tàn úa chết đi, chất bả của chúng tạo nên các thành phần dinh dưỡng cho các cây cối cao cấp hơn xuất hiện. Nhiều loại khuẩn nấm bán động vật cũng...
Read More

We may be wrong

Scientists calculate that in about 3 billion years from now, the sun will stop burning, explode and then shrink. Lives on the Earth will be destroyed just several minutes before such a moment. However, we may be wrong about this. The burning speed of...
Read More

Diabetes trap

We often hear about the fact that many kings in the past did not live a long life. Most of them die at around the age of 50 and were afflicted with diabetes. We are thankful to the development of modern medicine for pointing...
Read More

Có thể chúng ta đã nhầm

Các nhà khoa học tính toán khoảng 3 tỉ năm nữa thì mặt trời sẽ cháy xong, bùng nổ rồi co cụm. Sự sống Địa cầu sẽ bị hủy diệt trước đó một chút. Nhưng, có thể chúng ta đã nhầm. Tốc độ cháy...
Read More

The sun

The Buddha is the vast ocean into which any rivers will flow. The Buddha is the giant tree from which any branches will grow. The Buddha is the bright shining radiant sun in which any sources of light will nestle. Similarly, we strike to...
Read More

Mặt trời

Phật là biển cả bao la, dòng sông nào rồi cũng đổ về đó. Phật là cội đại thụ lớn lao, cành lá nào rồi cũng lớn lên từ đó. Phật là ánh mặt trời rực rỡ chói chang, vầng sáng nào rồi cũng...
Read More