Chuyên mục: LỜI SƯ PHỤ

Cruel noise

The more civilized humans become, the more they are concerned about the noise since it affects their mind, spirit, psychology, brain and health. Young people can’t work and study if they are disturbed by the noise. More seriously, the elderly will be suffered...
Read More

Tiếng ồn tàn ác

Khi văn minh, con người sẽ e ngại tiếng ồn vì nó can thiệp vào nội tâm, tinh thần, tâm lý, não bộ, và sức khỏe của họ. Người trẻ bị tiếng ồn chi phối sẽ không làm việc hay học tập được. Người...
Read More

Thiền: Con dao hai lưỡi

Những người có trí tuệ đều hiểu rằng thiền định tĩnh tâm đem lại lợi ích siêu việt. Những nhà đạo học xưa nay đều có phong cách thiền sư, trầm mặc, tĩnh lặng, sâu sắc, thông tuệ. Các võ sư thân thủ siêu...
Read More

English community

Người sống ở xứ nói tiếng Anh thì chẳng bao lâu cũng phải giỏi tiếng Anh vì chung quanh mình ai cũng nói tiếng Anh. Môi trường nói toàn tiếng Anh, cộng đồng nói toàn tiếng Anh là một yếu tố cực kỳ quan...
Read More

Natural speaking

Một bạn kể rằng nhờ học thuộc lòng tiếng Anh hôm giờ mà bây giờ làm việc với khách hàng nước ngoài tự nhiên nói được tiếng Anh luôn, chẳng hiểu tại sao nữa. Giá trị của việc học thuộc lòng (sau khi hiểu...
Read More

Khiêm tốn

Chìa khóa thành công của những nhân tài này là sự khiêm tốn đẹp đến nao lòng. Park Hang Seo thì dù cho có chiến thắng đến đâu vẫn nói những lời tôn trọng đối thủ và cảnh báo các cầu thủ phải nỗ...
Read More

Morality – No 14: Kindness

Kindness means to be ready to help others, to love helping others. This is opposite to one’s own instinctive nature which makes people become selfish and take care of themselves first. The kind people have a natural tendency to love helping others. It is...
Read More

Morality – No 12: Loyalty

Loyalty is to follow steadily one’s own superior with three factors: Discipline, Emotion, and Fate. For example, we follow our commander with the first factor, Discipline. It means that we will obey him completely. Or, we follow that commander with the second factor, Emotion....
Read More

Morality – No 11: Empathy

Empathy means to put oneself into others’ positions to understand their misery, their craving, and even their mistakes. Normally, when we see a sick person, we often express some emotions by words or action, and caring a bit. But we cannot understand how sick...
Read More