Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG

Cảm niệm Phật Đản 2014

Kính lạy Đấng Từ Phụ siêu phàm, là bậc thầy của vũ trụ, là bậc Giác ngộ tịch tĩnh tuyệt đối, là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng con. Cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng tư là chúng con...
Read More

Cảm niệm Thành Đạo 2019

Chúng con cúi lạy mảnh đất thiêng nơi đã có Người nhập định 49 ngày đêm rồi tìm ra vũ trụ. Chúng con cúi lạy cây bồ đề xum xuê chở che Người suốt 49 ngày đêm lạnh giá rồi bình minh đã đến....
Read More