Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG

Cảm niệm Phật Đản 2014

Kính lạy Đấng Từ Phụ siêu phàm, là bậc thầy của vũ trụ, là bậc Giác ngộ tịch tĩnh tuyệt đối, là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng con. Cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng tư là chúng con...
Read More

Cảm niệm thành đạo 2019

Chúng con cúi lạy mảnh đất thiêng nơi đã có Người nhập định 49 ngày đêm rồi tìm ra vũ trụ. Chúng con cúi lạy cây bồ đề xum xuê chở che Người suốt 49 ngày đêm lạnh giá rồi bình minh đã đến....
Read More

Cảm niệm thành đạo 2012

Mãi mãi con xin được là hạt bụi Nơi bước chân mà Phật đã bước qua Mãi mãi con xin được là cỏ dại Đứng bên đường chào đón bóng ca sa. Kể từ lúc có ánh dương Thành đạo Thế giới này có...
Read More

Cảm niệm thành đạo 2013

VÌ CÓ PHẬT Vì có Phật, ai ơi đừng ngã gục Sau đêm dài sẽ đến lúc bình minh Đường luân hồi qua vạn nẻo tử sinh Phật đứng đó là bóng hình từ ái. Phật đứng đó lòng từ bi đợi mãi Những...
Read More

Cảm niệm thành đạo 2011

Từ đêm Người giác ngộ, ánh sáng đã bừng lên. Chúng con biết ơn Người vô hạn vì đã cho chúng con lẽ sống tuyệt vời, đã cho chúng con niềm hy vọng về một chân lý tuyệt đối. Không ai có thể...
Read More