Chuyên mục: KIẾN THỨC

Lộ trình

Mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, Giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông. – Muốn đạt được mục tiêu này thì phải đi hết con đường Chánh định gồm từ Sơ...
Read More

Cửu dương phật gia khí công

– Thở mà biết toàn thân, đó là Thiền của Phật. – Thở mà biết toàn thân, và căng toàn thân (cả bụng và ngực), đó là Khí công của Phật gia. – Để ý ở phía dưới là để ngăn ngừa khi tâm...
Read More