Chuyên mục: KIẾN THỨC

Sám Phật Đản

Kính lạy cả con đường mờ bụi Đoàn người đi lầm lũi nắng lên Kiệu xe cọc cạch phía trên Lá xanh rợp bóng hai bên là rừng Kính lạy cả mùi hương ngào ngạt Khắp không gian tỏa ngát diệu kỳ Dừng xe...
Read More

Âm dương khí công

Âm là khuất kín khó thấy Dương là bộc lộ dễ thấy Hai lòng bàn tay ngửa lên là Dương Hai lòng bàn tay úp xuống là Âm. Nhón chân rướn người cao lên là Dương Rùn gối thấp người xuống là Âm Hít...
Read More

Khí công cũng là Thiền

Đức Phật từ thuở bé đã là một kỳ tài võ học với nội lực sung mãn. Từ điểm xuất phát của nội lực đó, Phật đi sâu vào thiền định, mà dấu ấn đầu tiên là lần nhập Sơ thiền dưới cội cây...
Read More

The essence of human rights – Conclusion

The essence of human rights is the synthesis of many factors. The origin of human rights is the humanity and the compassion when people saw many unreasonable persecutions between the people. Until getting enough conditions, some pioneering thinkers have pushed that compassion into the...
Read More

Human rights of children

Rights of children An instance now, a child firmly does not want to go to school. It’s no use when his parents soothe, or console or do everything. He refuses to go to school. Only when his father forces him to lie down and...
Read More