Chuyên mục: KIẾN THỨC

Meditation 29 – Consolidate

QUESTION: What is the difference between the natural breath that we KNOW but NOT run it, and the breath that we deliberately slowed it down? ANSWER: The breath that we deliberately slowed down gently can help us to be aware of the whole body...
Read More

Meditation 28 – Root and Top

We understand that meditation is a method of calming our mind, defusing wandering thoughts, and moving toward a stage of complete thoughtlessness. From this stage, the practitioner will then proceed to eliminate their ignorance and ego in order to accomplish the final goal of...
Read More

Làm sao để hết sợ ma???

Chẳng biết có ma hay không, nhưng tình yêu thương là phép trị liệu sự sợ hãi trong tâm lý của con người. Khi ta có tâm yêu thương rộng rãi, ta có một sức mạnh nội tâm kỳ lạ, không biểu lộ,...
Read More

Gốc và ngọn

Ta đều hiểu rằng thiền định là phương pháp giúp tâm yên tĩnh, bớt suy nghĩ vẩn vơ, tiến đến dừng suy nghĩ hoàn toàn, tiến đến xóa sạch bản ngã vô minh sâu kín để hoàn thành sự nghiệp giải thoát giác ngộ...
Read More

Cách ứng xử khi bị oan ức

Sống trên đời không ít lần ta bị hiểu lầm, bị kết tội oan. Thôi thì cứ cho rằng chắc kiếp nào mình cũng hiểu sai về người khác. Nhưng cái quan trọng là thái độ, tâm trạng của ta khi bị oan ức...
Read More

Ý nghĩa Vu Lan

Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ quan trọng và có ý nghĩa lớn trong đạo Phật cũng như trong đời sống của con người. Nói đến lễ Vu Lan là nói đến sự hiếu nghĩa của người con đối với ông...
Read More

Lộ trình

Mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, Giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông. – Muốn đạt được mục tiêu này thì phải đi hết con đường Chánh định gồm từ Sơ...
Read More