Chuyên mục: GIÁO LÝ

Cảm niệm Phật Đản 2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Người là bậc dựng lại chân lý đã bị quăng ngã xuống, là bậc phơi bày ra điều quý giá từ lâu bị che phủ, là bậc chỉ đường cho những ai bị lạc lối...
Read More

Ơn nghĩa thiêng liêng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Mười Phương Ba Đời các Đấng Như Lai, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng Nam Mô Lâm Tỳ Ni Hội Thượng Thiên Chúng (Chư Thiên trên hội Lâm Tỳ Ni năm xưa) Chúng con...
Read More

Sám Phật Đản

Kính lạy cả con đường mờ bụi Đoàn người đi lầm lũi nắng lên Kiệu xe cọc cạch phía trên Lá xanh rợp bóng hai bên là rừng Kính lạy cả mùi hương ngào ngạt Khắp không gian tỏa ngát diệu kỳ Dừng xe...
Read More

Để từ đó…

Con cúi lạy Mười Phương Pháp Giới Tạ ơn Người đến với trần gian Chúng sinh đau khổ lầm than Vô minh chấp ngã vô vàn tối tăm Người đã đến ươm mầm giác ngộ Gieo tình thương tế độ muôn nơi Từ bi...
Read More

Âm dương khí công

Âm là khuất kín khó thấy Dương là bộc lộ dễ thấy Hai lòng bàn tay ngửa lên là Dương Hai lòng bàn tay úp xuống là Âm. Nhón chân rướn người cao lên là Dương Rùn gối thấp người xuống là Âm Hít...
Read More

Ngày đẹp nhất trần gian

Kính lạy đức Thế Tôn, Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian này thì đó chính là ngày Thế Tôn đản sinh vào thế giới. Nếu có một lần hạnh phúc nhất trong đời chúng con thì đó chính là ngày chúng con...
Read More

Khí công cũng là Thiền

Đức Phật từ thuở bé đã là một kỳ tài võ học với nội lực sung mãn. Từ điểm xuất phát của nội lực đó, Phật đi sâu vào thiền định, mà dấu ấn đầu tiên là lần nhập Sơ thiền dưới cội cây...
Read More

Kinh Nhân Quả

Sáng Tác: Sư Phụ Thích Chân Quang Lời dịch: Đức Phật đã luôn luôn dạy rằng Cái Luật Nhân Quả đó Chi phối cuộc sống của chúng ta Ảnh hưởng cả ý nghĩ của chúng ta Và tạo ra số phận của chúng ta...
Read More

The essence of human rights – Conclusion

The essence of human rights is the synthesis of many factors. The origin of human rights is the humanity and the compassion when people saw many unreasonable persecutions between the people. Until getting enough conditions, some pioneering thinkers have pushed that compassion into the...
Read More