Chuyên mục: GIẢNG PHÁP

What is apocalyspe?

Lives on the Earth are facing the threat of extinction at the largest scale in the history. The signs are revealed through that fact that severe weather conditions around the globe tend to escalate at an unexpected speed. The average global temperature on Earth...
Read More

Pháp Cú 03 – Tranh cãi

Bài kệ số 6 : Hơn thua nhau bởi vì Quên rằng ai cũng chết Nếu biết chết đang chờ Còn tranh cãi làm chi.   Kính mời mọi người nghe bài Pháp cú Tranh Cãi do Sư Phụ Thích Chân Quang thuyết giảng...
Read More

Pháp Cú 02 – Hiềm hận

Bài kệ số 3 : Nó mắng tôi đánh tôi Nó hại tôi cướp tôi Ai ôm ấp niệm ấy Hận thù không thể nguôi.   Bài kệ số 4 : Nó mắng tôi đánh tôi Nó hại tôi cướp tôi Không ôm ấp...
Read More

Tu là gian khổ

Mọi người sống trên đời, trong thẳm sâu tâm hồn mình ai cũng muốn đi tìm sự sung sướng. Do đó, khi ta đến với bất cứ một tôn giáo, hay một triết thuyết nào trên thế giới cũng đều được hứa hẹn là...
Read More