Chuyên mục: GIẢNG PHÁP

Pháp Cú 03 – Tranh cãi

Bài kệ số 6 : Hơn thua nhau bởi vì Quên rằng ai cũng chết Nếu biết chết đang chờ Còn tranh cãi làm chi.   Kính mời mọi người nghe bài Pháp cú Tranh Cãi do Sư Phụ Thích Chân Quang thuyết giảng...
Read More

Pháp Cú 02 – Hiềm hận

Bài kệ số 3 : Nó mắng tôi đánh tôi Nó hại tôi cướp tôi Ai ôm ấp niệm ấy Hận thù không thể nguôi.   Bài kệ số 4 : Nó mắng tôi đánh tôi Nó hại tôi cướp tôi Không ôm ấp...
Read More

Tu là gian khổ

Mọi người sống trên đời, trong thẳm sâu tâm hồn mình ai cũng muốn đi tìm sự sung sướng. Do đó, khi ta đến với bất cứ một tôn giáo, hay một triết thuyết nào trên thế giới cũng đều được hứa hẹn là...
Read More

Tâm tịnh thì độ tịnh

“Tâm tịnh thì độ tịnh” nghĩa là nếu tâm ta thanh tịnh thì quốc độ ta ở cũng sẽ thanh tịnh. Câu ngắn gọn này chứa đựng trong đó biết bao là đạo lý cao quý. – Nghĩa thứ nhất thuộc về nhân quả...
Read More