Clip tri ân Sư Phụ 09/12/2018

clip-tri-an-Su-Phu-Thich-Chan-Quang-09-12-2018

Ơn Thầy biển thẳm trời cao
Lòng con ghi khắc làm sao tỏ bày
Nguyện theo mãi bước chân Thầy
Dẫu muôn nghìn kiếp chẳng phai nghĩa tình

 

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

Tri ân Sư Phụ nhân ngày sinh thần của Người
Tạ ơn
One Comment
0 Shares