Chương trình Đại lễ Phật Đản 2019 tại Thiền Tôn Phật Quang

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2563 – DL. 2019

TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG

♦️ Thứ 6, ngày 13 tháng 04 năm Kỷ Hợi (Ngày 17/05/2019)

  • Đón tiếp Phật tử
  • 18h30′: Tụng kinh Nhân Quả
  • 19h00′: Sư Phụ nói chuyện với Chúng Thanh Niên

♦️ Thứ 7, ngày 14 Tháng 04 Năm Kỷ Hợi (Ngày 18/05/2019)

🔹SÁNG

06h30′: Điểm tâm
09h00′: Tụng Kinh
10h00′: Cúng Thí thực
11h15′: Dùng cơm trưa
12h00′: Chỉ tịnh

🔹CHIỀU 

12h30′: Lễ Quy Y
14h00′: Văn nghệ – Kịch lịch sử
16h30′: Dùng cơm chiều

🔹 TỐI

18h00′: Tọa Thiền 30 phút
19h00′: Thuyết Giảng – Sư Phụ Trụ Trì
20h00′: Đêm văn nghệ
22h30′: Chỉ tịnh

♦️ Chủ Nhật, ngày 15 Tháng 04 Năm Kỷ Hợi (Ngày 19/05/2019)

LỄ CHÍNH THỨC

🔹SÁNG

04h30′: Thức Chúng
05h00′: Tọa Thiền
05h45′: Tập khí công
06h30′: Điểm Tâm
08h00′: LỄ CHÍNH THỨC

1. Niệm hương
2. Đọc Cảm Niệm Phật Đản: Sư Phu Trụ Trì
3. Lễ Phật
4. Toàn bộ đại chúng hát bài: “Người đã đến”
5. Thông điệp Đức Pháp Chủ
6. Pháp thoại của Sư Phu Trụ Trì
7. Tụng bài Sám Phật Đản
8. Phục nguyện – Tam Tự Quy Y
9. Dâng Hoa

11h30′: Dùng cơm trưa
12h00′: Hoàn Mãn
12h30′: Lễ Quy Y

 

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

Cảm niệm Phật Đản 2014
Khai giảng khóa sinh hoạt hè 2019 tại Thiền Tôn Phật Quang
0 Shares