Câu tường thuật hay câu gián tiếp – Report or indirect speech sentences

cau-tuong-thuat-hay-cau-gian-tiep-report-or-indirect-speech-sentences

Ta so sánh hai câu sau đây:

– Henry đã nói với bố tôi rằng: “Cháu rất yêu quý bác” (câu nguyên văn trực tiếp)
– Henry đã nói với bố tôi rằng ANH TA đã rất yêu quý bố tôi.

Ta so sánh sự khác biệt giữa hai câu nguyên văn trực tiếp với câu tường thuật để thấy sự khác nhau ở những điều như sau:

– bỏ dấu ngoặc kép và hai chấm để gắn câu nguyên văn vào câu tường thuật.
– thêm chữ That rằng
– các đại từ biến đổi cho phù hợp.
– thì động từ lui về một nấc quá khứ.

Ta xem và so sánh hai câu tiếng Anh:

– Smith said to me: “I will hit you” (Tao sẽ đánh mày)
– Smith said to me that he would hit me.

Will đã lùi lại thành Would quá khứ.

– The teacher reminded the students: “Do not forget to finish your homework before the end of THIS week” (Đừng quên làm cho xong bài tập về nhà trước cuối tuần này nhé)
– The teacher reminded that his students SHOULD not forget to finish THEIR homework before THAT weekend (cuối tuần đó)

YOUR đã biến THEIR.
THIS đã biến thành THAT
DO NOT đã biến thành SHOULD NOT

– My dad said to my mom: “I promise I will come back very soon” (anh hứa là anh sẽ quay về rất sớm)
– My dad has promised to my mom that HE would come back very soon”

Said và Promise đã kết hợp để biến thành PROMISED, HAS PROMISED.

– The police said to the driver: “I remember you were a criminal before” (tôi nhớ anh đã là tội phạm trước kia)
– The police said that he remembered the driver HAD BEEN a criminal before.

Were là quá khứ đơn, đã lùi lại thành past perfect quá khứ trước một quá khứ.

Khi đặt câu GIÁN TIẾP, ta phải viết ra câu nguyên văn trực tiếp để người chấm đánh giá ta chuyển câu có đúng không nhé.

 

Nguồn BKY

Bước vào thế giới tiếng Anh
Cầu phúc đầu năm

Other posts of the serie

0 Shares