Cảm niệm Phật Đản 2013

cam-niem-phat-dan-2013

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Mười Phương Ba Đời các Đấng Như Lai, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Hội Thượng Thiên Chúng (Chư Thiên trên hội Lâm Tỳ Ni năm xưa)

Chúng con xin cám ơn vùng đất Sakiya đã đón chào vị Thánh nhân phi thường đến với loài người trong hoàng cung, có vua cha Tịnh Phạn và Mẫu hậu Maya thánh thiện.

Chúng con xin cám ơn vườn Lâm Tỳ Ni nở đoá vô ưu ngát hương khắp đất trời khi Đấng Thế Tôn chuẩn bị hạ sinh nơi trần thế, rồi những đoá hoa vô ưu rụng đầy bãi cỏ, để nâng những bước chân đầu tiên của Người trên cõi ta bà, vốn đã từ lâu khao khát ánh thái dương.

Chúng con xin cám ơn tiếng nhạc trời vang lên lồng lộng cả hư không để ngợi ca sự xuất hiện huy hoàng của Đấng Chánh Giác, chư thiên đã hoà chung niềm vui của loài người và báo trước cho thế giới về một thời đại mới đã mở ra, trong đó, con người sẽ hiểu thế nào là Giác ngộ Giải thoát.

Chúng con xin cám ơn biết bao nhiêu các vị hiền Thánh từ đó đến nay đã nối tiếp giữ gìn mạng mạch của Phật Pháp để cho chúng con ngày nay biết chắp tay quỳ dưới đài sen trong hân hoan, trong yêu thương, trong thanh tịnh.

Kính lạy Đấng Giác Ngộ, mãi mãi điều thiện và điều ác vẫn giằng xé nhau trên cuộc đời và trong lòng người. Nhưng chúng con sẽ không do dự, không phân vân vì trong trái tim đã một lòng theo Phật. Chúng con nguyện cố gắng tu hành để cứu mình và góp phần xây dựng cuộc đời được thêm nhiều chất thiện.

Mừng ngày Phật đản sinh, chúng con nguyện nối tiếp hạnh nguyện cao cả của Phật sao cho con đường mà Phật đã mở ra vĩnh viễn soi sáng trần gian này, vĩnh viễn dẫn đường cho thế giới này, vĩnh viễn là bến bờ an vui cho chúng sinh nương tựa.

Kính lạy Phật từ bi, xin cho những ai có mặt nơi đây để dâng lòng tôn kính lên Phật đều được nhiều phước lành may mắn và tinh tấn, từng ngày được bước đi vững chắc trên đường Chánh Pháp. Xin cho những ai còn quay cuồng trong dòng đời mê muội sẽ sớm tìm thấy chân lý nhiệm mầu để thoát khỏi khổ đau. Xin cho loài người sống với nhau trong hoà bình yêu thương và tử tế để chiến tranh tang tóc rời xa. Xin cho tất cả chúng sinh đều được nở hoa giác ngộ trong trái tim của mình.

Nam Mô Pháp Giới vô biên, Trí Tuệ vô cùng, Từ bi vô ngần, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Nguồn Thiền Tôn Phật Quang

Âm dương khí công
Sám Phật Đản
0 Shares