On This Day: November 17

Tri ân thầy cô giáo

Trên cuộc đời này có biết bao loại tình cảm giữa con người với nhau mà chúng ta cần phải trân trọng: tình mẫu tử, tình đồng bào, đồng chí… và không thể thiếu đó là tình thầy trò. Đây là một loại tình...
Read More