Latest

Cảm niệm Phật Đản 2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Người là bậc dựng lại chân lý đã bị quăng ngã xuống, là bậc phơi bày ra điều quý giá từ lâu bị che phủ, là bậc chỉ đường cho những ai bị lạc lối...
Read More

Lễ hội Phật Giáo

Muốn cho vào dịp lễ hội gì của Phật Giáo thì mọi người nô nức đón chờ, xúc cảm trào dâng, thì mỗi khi sắp đến lễ, chúng ta hãy chọn vài người để tặng quà kèm vài câu đạo lý ngắn gọn súc...
Read More

Ơn nghĩa thiêng liêng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Mười Phương Ba Đời các Đấng Như Lai, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng Nam Mô Lâm Tỳ Ni Hội Thượng Thiên Chúng (Chư Thiên trên hội Lâm Tỳ Ni năm xưa) Chúng con...
Read More

Xin hãy phạt em

Xin thầy cô hãy trách phạt em Để em không phạm lỗi lầm thêm Để sau này rời xa trường lớp Em tự mình biết tránh bóng đêm Xin thầy cô hãy đánh em đau Đòn roi này in dấu rất lâu Đánh vì...
Read More

Sám Phật Đản

Kính lạy cả con đường mờ bụi Đoàn người đi lầm lũi nắng lên Kiệu xe cọc cạch phía trên Lá xanh rợp bóng hai bên là rừng Kính lạy cả mùi hương ngào ngạt Khắp không gian tỏa ngát diệu kỳ Dừng xe...
Read More

Tương tác sinh học

Khoa sinh học đã chứng minh rằng nếu cha và mẹ có gene di truyền gần nhau thì con cái ít khỏe mạnh. Nếu đồng huyết, cận huyết (dòng họ lấy nhau) thì con cái dễ bị khuyết tật. Ngược lại, nếu cha mẹ...
Read More

English và Vesak

Vesak là lễ hội quốc tế nên ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Ai nói tiếng gì cũng phải được dịch sang tiếng Anh. Nói chung nhân viên dịch sang tiếng Anh của lễ Vesak tại nước ta phát âm tiếng Anh khá chuẩn,...
Read More

Để từ đó…

Con cúi lạy Mười Phương Pháp Giới Tạ ơn Người đến với trần gian Chúng sinh đau khổ lầm than Vô minh chấp ngã vô vàn tối tăm Người đã đến ươm mầm giác ngộ Gieo tình thương tế độ muôn nơi Từ bi...
Read More